دانشجویان پزشکی 87 کرمان http://kms87.mihanblog.com 2019-09-21T02:07:23+01:00 text/html 2017-09-08T10:39:36+01:00 kms87.mihanblog.com محمد امین شجاعی ... http://kms87.mihanblog.com/post/678 <div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/1ie_2yre_s.jpg" alt="" width="434" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="274"><br><br><br><a href="http://dl2.myyazd-music.ir/Single/1391/Esfand/27/Mohsen%20Namjoo%20-%20Rooberoo%5B1%5D.mp3" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-IransansLight">دریافت</font></a></div> text/html 2017-05-27T19:25:56+01:00 kms87.mihanblog.com محمد امین شجاعی ... http://kms87.mihanblog.com/post/677 <br><div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/8kmg_12534553_1682307428719775_1774382954_n.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="438" border="0" width="438"><br><br><br><font size="4"><a href="http://dl.pop-music.ir/music/1396/Farvardin/Mehran%20Modiri%20-%20Yaar%20Toee%20(128).mp3" target="" title="">دریافت </a></font></div> text/html 2016-11-12T17:32:31+01:00 kms87.mihanblog.com محمد امین شجاعی ... http://kms87.mihanblog.com/post/676 <div align="center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><br><br>&nbsp; <a href="http://www.0up.ir/do.php?filename=Mohammad-Motamedi-Kavir.mp3" target="" title=""><img src="http://www.0up.ir/do.php?imgf=Untitled-1_6c23b.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="323" border="0" width="494"><br><br><br><font size="4" color="#990000"><br></font></a><font size="5"><a href="http://dl.pop-music.ir/music/1395/Tir/Mohammad%20Motamedi%20-%20Kavir.mp3" target="_blank" title="">دریافت</a></font></div> text/html 2014-10-13T19:59:22+01:00 kms87.mihanblog.com سعید اسماعیلیان انجمن دانشجویان پزشکی ایران http://kms87.mihanblog.com/post/675 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="&lt;a href=" http:="" tinypic.com?ref="14sm691&quot;" target="_blank"><img src="http://i57.tinypic.com/14sm691.gif" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic">" alt="" /&gt; text/html 2014-08-12T16:26:22+01:00 kms87.mihanblog.com محمد امین شجاعی ... http://kms87.mihanblog.com/post/674 <br><div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/wwn7sn7s79jnzqd6dcoc.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-05-19T16:32:23+01:00 kms87.mihanblog.com محمد امین شجاعی ... http://kms87.mihanblog.com/post/673 <br><br><br><div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/72627659443625000462.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-04-19T16:51:35+01:00 kms87.mihanblog.com محمد امین شجاعی ... http://kms87.mihanblog.com/post/670 <br><br><br><div align="center"><img src="http://0up.ir/img/Album/5-Untitled-1.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><font face="courier new,courier,monospace" size="2"><a href="http://0up.ir/up7/3-دامن-ساتن.mp3" target="" title="">دریافت</a></font><br></div> text/html 2014-04-15T17:00:57+01:00 kms87.mihanblog.com محمد امین شجاعی ... http://kms87.mihanblog.com/post/669 <br><div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/82731315382913623737.png" alt="" align="bottom" border="0" height="139" hspace="0" vspace="0" width="261"><br></div> text/html 2014-04-10T16:27:04+01:00 kms87.mihanblog.com گرند راند Sinusitis http://kms87.mihanblog.com/post/668 <div style="text-align: center;"><img src="http://uploadpa.com/beta/12/em20r571yqgmq18tdcqs.png"></div> text/html 2014-04-02T13:06:03+01:00 kms87.mihanblog.com گرند راند در باور زمانه نگنجد خیال تو..... http://kms87.mihanblog.com/post/667 <div style="text-align: center; "><font size="5"> </font><font size="5"><img style="width: 416px; height: 278px; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" src="http://www.upsara.com/images/c46ttzxj6a1htk9g4zn.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"></font><p style="font-style: italic; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(102, 102, 102); font-weight: bold;" dir="rtl" align="center"><font size="5">باید كه خدا بر قلمم واژه گذارد</font></p> <p style="font-style: italic; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(102, 102, 102); font-weight: bold;" dir="rtl" align="center"><font size="5">چون جمله هم شآن تو پیدا شدنی نیست</font></p><font size="5"><br> </font></div> text/html 2014-03-20T20:49:29+01:00 kms87.mihanblog.com محمد امین شجاعی سال نو مبارک http://kms87.mihanblog.com/post/665 <br><br><div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/87709722103319593582.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-03-14T09:00:40+01:00 kms87.mihanblog.com هیئت نویسندگان تا نگاه میکنی وقت رفتن است http://kms87.mihanblog.com/post/664 <h1 class="quoteText">حرفهای ما هنوز ناتمام<br>تا نگاه میکنی وقت رفتن است<br>باز هم همان حکایت همیشگی<br>پیش از آن که باخبر شوی<br>لحظه عزیمت تو ناگزیر میشود<br>آی...<br>ای دریغ و حسرت همیشگی<br>ناگهان<br>چقدر زود <br>دیر میشود...</h1> <br>― قیصر امین پور<br><br><hr><br>پی نوشت:<br>1)پسورد کاربری ام یادم رفته بود پسورد کاربری هیئت نویسندگان رو از مدیر گرفتم پست گذاشتم.<br>2) سال خوبی داشته باشین-<br>دلم تنگ میشه، فرید دادور<br> text/html 2014-03-09T21:30:00+01:00 kms87.mihanblog.com گرند راند کتب درخواستی ( این پست همچنان باز است) http://kms87.mihanblog.com/post/613 <div style="TEXT-ALIGN: center"><img alt="" src="http://pro.uploadpa.com/?file=137986619033482_25-6-6.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><font size="2" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif"><b><i><br></i></b></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><font size="2" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif"><b><i>&nbsp;هر کتاب<font color="#ff0000"> پزشکی انگلیسی</font> که نیاز دارد(</i></b></font><b style="FONT-FAMILY: verdana, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: small"><i>اسم کاملشو)</i></b><b style="FONT-FAMILY: verdana, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: small"><i>&nbsp;بنویسید تا در اسرع وقت لینک دانلودشو براتون بذاریم.</i></b>&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #33ff33" size="3"><strong>.این پست همچنان باز است.</strong></font></div> text/html 2014-03-09T13:01:47+01:00 kms87.mihanblog.com محمد امین شجاعی Aura http://kms87.mihanblog.com/post/663 <br><br><div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/30321517137897328787.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><font face="courier new,courier,monospace" size="3">شاید بد نباشد گاهی یک کتاب زیبا رو شنید<br><br><br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=144833f308115c8bfbdd259fdbed4d37" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/56580741175329859209.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></div> text/html 2014-03-06T18:51:57+01:00 kms87.mihanblog.com محمد امین شجاعی ... http://kms87.mihanblog.com/post/661 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:4.5pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">آقا من نمی فهمم این دانشگاه صاحب نداره، رئیس نداره، ناظر نداره، مدیر نداره، مسئول نداره، من<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نمی فهمم، واقعا نمی فهمم، اصلا برام قابل درک نیست .....<br></span></p>